Ashton Silom

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถหยุดเวลาได้ ?
การหยุดเวลาเป็นเพียงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ในโลกความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมและหยุดเวลาไว้ได้นะสิ

Creeper 8 จะพาคุณหยุดเวลา (Stop-time) ผ่านการออกแบบผลงานประติมากรรมให้มีรูปทรงต่างๆ โดยอิงจากลักษณะของห้องหรือพื้นที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ตรงล็อบบี้ที่มีส่วนที่เป็นบ่อน้ำ Creeper8 เลยออกแบบรูปทรงโดยอิงจากพื้นที่ที่ชิ้นงานจะไปตั้งอยู่ โดยให้มีความรู้สึกเหมือนกับรูปทรงของน้ำที่เกิดจากแรงกระเด็นก่อให้เกิดการกระเพื่อม สร้างรูปทรงการหยุดรูปทรงน้ำในลักษณะนั้นเอาไว้ ชิ้นงานสอดคล้องกับแนวคิดมิติการหยุดเวลา ใช้เทคนิคดัดอะคลิลิคเป็นวัสดุใสเพื่อให้สมจริงกับรูปร่างของน้ำ ผลงานชิ้นนี้ให้รู้สึกได้ถึงหยดน้ำที่ถูกหยุดเอาไว้ และยังมีผลงานในห้องอื่นๆเช่น ห้องหนังสือที่ Creeper8 ได้ออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับลักษณะของห้องนั้นๆการตกแต่งในลักษณะนี้จะสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าของคุณที่พบเห็นได้อย่างแน่นอน

ผลงานประติมากรรม คือการสร้างรูปทรงที่กินพื้นที่ในอากาศเพื่อสร้างความน่าสนใจหรือจุดเด่นของพื้นที่ให้น่าจดจำมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถกำหนดขนาดของชิ้นงานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่หรือตามที่คุณต้องการ