Sale Gallery Anil Sathorn

Creeper8 สร้างสรรค์ชิ้นงานตาม concept ของลูกค้าคือแผนที่โลก (World Map) ผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ แสดงถึงเครือข่ายที่ตั้งในแต่ละประเทศ โดยมีหมุดใสเป็นตัวชี้ตำแหน่งในแต่ละประเทศ วัสดุที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้คือทองแดงซึ่งวัสดุทองแดงจะให้ความสวยงาม เพิ่มความหรูหราให้กับพื้นที่และทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี เป็นอีกชิ้นงานที่จะเพิ่มมูลค่าพื้นที่บนผนังให้มีความโดดเด่น ชิ้นงานลักษณะนี้สามารถสร้างจุดสนใจให้แก่องค์กรของคุณได้ เราขอแนะนำลูกค้าที่อยากแสดงถึงเครือข่ายภายในองค์กรของท่านให้แก่ผู้พบเห็น เราขอรับรองว่าจะสามารถความสนใจผู้พบเห็นจนต้องหยุดมอง
ผลงานประติมากรรมไม่ได้มีข้อจำกัดเพียงแค่ว่าจะต้องตั้งอยู่บนฐานที่สามารถมองได้ 360องศาเพียงอย่างเดียว สามารถติดตั้งกับผนัง แขวนลงมาจากเพดาน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่และมุมมองใหม่ๆให้กับผู้พบเห็น