Special texture

การสร้างพื้นผิวเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ส่งเสริมบรรยากาศหรือการตกแต่งพื้นที่ของคุณให้มีความพิเศษจากการตกแต่งพื้นที่ที่เห็นโดยทั่วไป การสร้างพื้นผิวให้กับผนังหรือฝ้าเพดานและพื้นที่ต่างๆด้วยเทคนิคนี้ยังสามารถเลือกสีและพื้นผิวเพื่อให้เข้ากับ life styleและภาพรวมภายในพื้นที่นั้นๆ